องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกป่าชุมชน


เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์  ภูมิจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว และนายเมธี  กาญจนสุนทร  นายอำเภอสีคิ้ว ได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ณ บ้านดอนวัว หมู่ที่ 10 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดูร่มเย็นและเขียวขจี