องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก


        องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการออกฉีกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนตำบลลาดบัวขาว จำนวน 14 หมู่บ้าน และเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าละวังของโรคไข้เลือดออก ให้กับประชาชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์
        จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน