องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมรักจริงรอไหว ใส่ใจป้องกัน


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดย กองสวัสดิการและสังคม ได้ทำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรักจริงรอไหว ใส่ใจป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ลาดบัวขาว
   จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน