องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


ตรวจพื้นที่ดินสาธารณประโยชน์


        กองช่างและนิติกร  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ตรวจสอบพื้นที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านโนนแต้ ที่มีคำพิพากษาให้จำเลยมีความผิดและยินยอมออกจากพื้นที่  วันนี้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการขนย้ายบริวารบางส่วนออกไป เช่น ธาตุ   โอ่งน้ำ  อุปกรณ์ในการเผาถ่าน  แต่ยังไม่ได้รื้อถอนรั้ว   
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ