องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
 


กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี62


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้มีการจัดแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติตำบลลาดบัวขาว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ลาดบัวขาวเกมส์ ครั้งที่ ๓) เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชน ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งยาเสพติด และมีทักษะด้านการกีฬาประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้ชุมชนมีความรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์บ้านโนนแต้ และลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 770 Capital отзывы клиентов о Брокере в Google
seo
cbd capsules
770capital
maximarkets отзывы